دریایار

- ایده ما:

در بین سواحل ایران، سواحل مکران بهترین شرایط را برای ورزش موج سواری دارند. فراهم شدن یا توسعه ورزش موج سواری در سایت های گردشگری سواحل مکران، نقش مثبتی در جذب گردش‌گران دارد. به همین دلیل انجام اینکار به جذب سرمایه گذار و افزایش سودآوری سرمایه و توسعه منطقه کمک خواهد کرد. میزان جذاب بودن موج سواری در یک ساحل، کاملا به مشخصات موج آن منطقه بستگی دارد و همین موضوع ارزش سرمایه گذاری در یک قطعه ساحل معین را تعیین می‌کند. می‌توان با روش‌هایی نظیر منحرف کردن مسیر امواج و متمرکز کردن آنها در یک محدوده، ارتفاع موج، تعداد روزهای قابل موج‌سواری در سال و طول مدت موج‌سواری را بطور قابل ملاحظه ای افزایش داد. همچنین می‌توان نوع شکست موج را از طریق سازه‌های زیر آبی خاصی که بر اساس شرایط منطقه طراحی و چیده شده باشند تنظیم کرد. با این ابزار، می‌توان ارزش گردشگری قطعات ساحلی معین را بهبود بخشید و توسعه داد.

- حوزه فعالیت ما:

انجام ده ها پروژه تخصصی در زمینه مهندسی سواحل و هیدرودینامیک موج و جریان و رسوب و اجرای طرح های ساحلی مشتریان پیش بینی شده سازمان های گردشگری، باشگاه های موج سواری، سرمایه گذاران بخش خصوصی در حوزه گردشگری، انجمن موج سواری ایران، هتل های مناطق ساحلی، فدراسیون های ورزشی، صاحبان زمین‌های پسکرانه ساحلی و مجموعه های توریستی تفریحی ...

- سابقه اجرا و درآمدزایی:

این ایده در سطح دنیا و بخصوص در ایران کاملا جدید میباشد. در مورد مطالعات هیدرودینامیک این سازه ها تحقیقات مختلفی در دنیا انجام گرفته اما در کشورهای مانند استرالیا، آمریکا و پرتقال نمونه هایی از این سازه ها اجرا شده است.

- سرمایه مورد نیاز:

حداقل سرمایه مورد نیاز جهت انجام مطالعات پایوت و طراحی 300 میلیون تومان و جهت احداث 7 میلیارد تومان