امید

- ایده ما:

گروه فنی مهندسی امید متشکل از افرادی متخصص در حوزه های مدیریت، طراحی و ساخت است که با اتکا به دانش فنی و بومی خود در حیطه مکانیک ، برق، بازاریابی، و تبلیغات در نظر دارد تا در راستای تحقق اهداف کشور همچون اشتغال زایی و تولید محصولات بومی گامی موثر بردارد . این گروه در راستای تحقق این هدف شروع به طراحی و ساخت محصول اسکوتر زیر آبی با نام تجاری ((سودولف)) (swdolph) کرده است و امید دارد با تلاش و دانش فنی خود به اهداف خود دست یابد.

- حوزه فعالیت ما:

ایده پردازی طراحی و ساخت محصولات اسکوتر دریایی

- مشتریان پیش بینی شده:

استخر ها و مراکز تفریحی سواحل جنوب - سابقه اجرا و درآمدزایی: شهریور 1397

- سرمایه مورد نیاز:

حداقل سرمایه مورد نیاز 400 میلیون تومان می باشد.