ویرا

- ایده ما:

گروه ویرا متشکل از متخصین فنی و بازاریابی برای رفع نیاز کشور در زمینه امنیت و حفاظت هوشمند تشکیل شده است این گروه از سال 98 با همکاری مرکز نوآوری باز دریایی شروع به فعالیت کرده و در ابتدا یک ربات کروی هوشمند خودران برای انجام شناسایی و حفاظتی با اسم فنی ربات ربیت(rabbit robot) که طراحی و ساخت آن بومی سازی شده است که از دست آوردهای گروه هست که در نوع خود جز اولین ها میباشد در ادامه برای پیشرفت در زمینه هوشمند سازی چشم ویرا را معرفی کرده و در حال توسعه این پلتفرم هوشمند سازی است. -حوزه فعالیت ما: هوشمند سازی – طراحی و ساخت ربات های هوشمند

- مشتریان پیش بینی شده:

تمامی ادارات و مراکزی که نیاز به حفاظت هوش دارند

- سابقه اجرا و درآمدزایی:

آذر 98

- سرمایه مورد نیاز:

400 میلیون تومان