ستاره دریایی

- ایده ما (زیرساخت مرکز):

طراحی الگو، پیاده سازی و راه اندازی مرکز آموزش و مشاوره ستاره دریایی - حوزه فعالیت ما: با راه اندازی و رشد این واحد آموزشی ، مرکز نوآوری باز در چشم انداز آینده نیازهای فناورانه دفاعی در حوزه دریایی را مرتفع خواهد کرد.

- مشتریان پیش بینی شده:

کلیه استارتاپ های مرکز نوآوری باز دریایی

- سابقه اجرا و درآمدزایی:

یکی از معضلات کشور، عدم سرمایه گذاری درست و هدر رفت هزینه ها در شرایط دشوار مالی کشور می‌باشد. یکی از دلایل این هدر رفت هزینه، عدم شناخت بازار و نیازهای بازار می‌باشد. بازار پژوهی به تیم ها کمک می‌کند، تا مراحل شناخت نیازها و توسعه ایده را یاد بگیرند. همچنین یاد میدهد ایده ای را بیافرینند که مشتری داشته باشد در بخش توسعه محصول مراحل گام به گام طراحی محصول با توجه به نیازهای مشتری، اهداف تجاری و کسب و کار شرکت و محدودیت های مالی و غیر مالی، آموزش و تعیین می‌گردد. و در بخش آخر یکی از مهم ترین فعالیت ها یعنی فرآیندهای معرفی محصول به بازار و فرآیندهای بازاریابی تبیین و آموزش داده می‌شود.

- سرمایه مورد نیاز:

به تناسب فرآیند آموزشی مرکز نوآوری باز دریایی