گروه دانا

- ایده ما:

معماری ،طراحی ،برنامه نویسی و پیاده سازی نرم افزار و اپلیکیشن جامع دریایی شامل بخشهای تبدیل ایده تا محصول برای استارت آپ ها ، معرفی فناوری های دریایی ،اخبار صنعت دریا ، ایجاد فضای کسب کار دریایی از جمله : گردشگری ، کاریابی، خدمات دریایی، فروش شناور و تجهیزات و ...

- حوزه فعالیت ما:

دسترسی به اطلاعاتی از قبیل امکانات و نیازمندیهای سواحل، وضعیت صنایع داخلی، میزان و نوع احتیاج به واردات صنعتی، دسترسی به نیروی کار و دیگر منابع مورد نیاز برای رفع نیازهای دریایی کشور، اعم از اقتصادی و دفاعی، بسیار مشکل، و در بعضی موارد ناممکن است. همچنین استخراج دادههای مربوط به صنایع فناوری، و سرمایه گذاری در مواردی که نیازهای دفاعی کشور را برطرف میکنند، اولویت بالایی در ایجاد آمادگی در مرزهای آبی کشور دارد.

- مشتریان پیش بینی شده:

گروه های استارتاپی و کلیه ایده پردازان و نخبگان صنعت دریایی - سابقه اجرا و درآمدزایی: شروع کار در این زمینه از اردیبهشت سال 1395 آغاز شده است که دو نمونه¬ی مشابه از این محصول بعد از مراحل تحقیق و توسعه وارد فاز تولید مهندسی شده است(به کار برده شده در صنایع هوایی). در بخش دریایی نیز در حال طراحی و تست محصولی با نیازمندیهای این صنعت هستیم که در صورت توانایی ایجاد ارتباط با صنایع دریایی کشور محصول خود را با سناریوهای مختلف تحلیل کرده و به محصول تولیدی دست پیدا کنیم.

- سرمایه مورد نیاز:

300 میلیون ریال