سوالات متداول

با ثبت نام در پنل کاربری میتوانید برای خود یک حساب کاربری ایجاد کنید، و با تکمیل رزومه خود کد کاربری اخذ نمایید، و در ادامه ایده خود را را ثبت نماید، اعضا تیم شما نیز باید حساب کاربری ایجاد کنند و کد پژوهشگری اخذ کنند و در هنگام ثبت ایده لازم است کد پژوهشگری اعضاء تیم وارد شود تا داوران بتوانند رزومه اعضا و سوابق آنان را بررسی کنند

انجام یک کار در دنیایی امروز به تنهایی بسیار مشکل است و عموما در فرآیند ارزیابی یکنفر موفق نمیتواند به تنهایی هم اکتساب یک فناورری را انجام دهد و فرآیند کسب و کار آن را تکمیل کنند،انتظار اولیه این است که یک تیم حداقل 2 نفر باشد.

مرکز از ایده های که در حوزه دریا، ساخت تجهیزات، سامانه های دریایی، شناورهای تفریحی، ایده های مخابرات دریایی و ربات های دریایی، پهپاد دریایی، ایده های توسعه سواحل و جزایر

خیر

پزوهشگران با باز کردن حساب کاربری و پاسخگویی به سوالات رزومه و لینک رزومه خود کد پزوهشگر دریافت کنند

برای ثبت اعضایی تیم نیازمند است کد پژوهشگر وارد شود تا اعضائ ثبت گردد

خیر یکنفر از اعضا تیم با ثبت ایده میتواند کد ایده دریافت کند و در ادامه با ویرایش ایده میتوانند ایده خود را تکمیل اعضایی تیم را کامل و با ارسال و دریافت پیام از نواقص ایده خود مطلع گردد/

کلیه ارگان های دریایی میتوانند نیاز های فناورانه خود را برای مرکز نوآوری باز دریایی ارسال کنند، نیاز های آنان برای نخبگان کشور ارسال تا تیم های برای اکتساب فناوری تشکیل گردد