پنجمین نمایشگاه حمل و نقل، لجستیک و صنایع وابسته

پنجمین نمایشگاه حمل و نقل، لجستیک و صنایع وابسته با مشارکت سیاست گذاران عرصه حمل و نقل کشور به عنوان بزرگترین رویداد در حوزه حمل و نقل با ضحرو بخش های دولتی و خصوصی از تاریخ یکشنبه 28 آذر تا سه شنبه 30 آذر 1400 در مصلای امام خمینی (ره) تهران برگزار می گردد. 

مرکز نوآوری باز دریایی در این نمایشگاه میزبان شما خواهد بود و شما می توانید با حضور در این نمایشگاه با دستاورد های این مرکز در حوزه حمل و نقل دریایی و صنایع وابسته آشنا شوید. 

نظرات