سومین نمایشگاه تستا

مرکز نوآوری باز دریایی (اپسی) در سومین نمایشگاه تستا که از تاریخ 23 تا 26 آذر ماه در محل دائمی نمایشگاه های بین اللملی تهران برگزار می شود، حضور خواهد داشت. در صورت تمایل می توانید برای گفتگو با تیم های مرکز حضور به هم رسانید

نظرات