تمدید زمان دومین رویداد جذب ایده پهپادهای دریایی

زمان جذب ایده رویداد پهپادهای دریایی تا فروردین 1401  تمدید شد.

به گزارش اپسی نیوز، مرکز نوآوری باز دریایی در نظر دارد به منظور رفع نیازهای فناورانه کشور، دومین رویداد جذب ایده با موضوع " پهپادهای دریایی" با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، دانشگاه ها و ارگان های دریایی در فروردین 1401 برگزار نماید.

ایده پردزان محترم می توانند ایده های خود را در محورهای رویداد از طریق سایت www.appsea.ir ارسال نمایند. 

ایده ها پس از بررسی فنی و گذراندن دوره های پیش شتاب دهی و شتابدهی، امکان جذب سرمایه گذار و دریافت تسهیلات خواهند داشت.

نظرات