اطلاعات نیاز N610

کد عنوان حوزه
N610 طراحی و ساخت ربات خزه زدا برای شناورها رباتیک
تشریح نیاز فناورانه
خزه ها یکی از مواد زیست محیطی هستند که دارای رشد و تکثیر سریع بر روی اجسام غوطه ور، کشتی ها، بندرگاه‌ها و سازه‌های می‌باشند. یکی از عوامل اصلی در کاهش راندمان کشتی، افزایش مصرف سوخت و آلوده کردن آب می‌باشد. شناخت دقیق این موجودات زیست محیطی و شناخت راه‌های پاک سازی آن ها بسیار مهم است. امروزه به دلیل هزینه‌های سنگین خارج کردن کشتی از آب، بسیاری از کشورهای پیشرفته از ربات ها برای پاکسازی سطوح کشتی استفاده می‌کنند لذا با توجه به تحقیقات گسترده در این حوزه که منجر به طراحی و ساخت رباتی که قادر به پاکسازی سطوح کشتی (در زیرآب بدون خارج کردن کشتی) می‌شود و می‌تواند فرآیند را بصورت کنترل از راه دور انجام دهد،‌ برای مقاصد کاربردی در صنعت دریایی کشور چشم انداز مناسبی را می‌توان متصور شد.
اهداف و انتظارات از راه حل های پیشنهادی
طراحی ربات متحرک با قابلیت چسبندگی به سطح شناور جهت انجام عملیات خزه زدایی در زیر آب با سرعت مناسب - قابلیت کنترل سیمی و از راه دور توسط اپراتور- قابلیت پردازش تصویر جهت ارزیابی- امکان غوطه وری کامل ربات در آب و رعایت استانداردهای مربوطه- قابلیت حرکت ربات در دو محور طراحی و ساخت ربات خزه زدا جهت کاهش زمان تعمیرات، کاهش چشمگیر هزینه ها و افزایش سطح ایمنی
استانداردها و تاییده های لازم
استانداردهای مربط به حوزه عملیات پرداخت سطحی و عدم آسیب رساندن به پوشش سطحی و رنگ آنتی فولینگ بدنه شناورها از جمله: ISO8501-1-2/ ISO85-02-(1-6)/ ISO85-02-(1-4) ISO85-03/ SSPC-GUID TO WIS1-89/ SSPC-GUID TO WIS2/ SSPC-SP6
نحوه ارزیابی خروجی پروژه
تست‌های آزمایشگاهی و میدانی
الزامات و محدودیت های فنی
الزامات و محدودیت‌های فنی مورد نظر محصول متعاقباً از طریق صاحب نیاز فناورانه و با هماهنگی مرکز نوآوری باز دریایی اعلام خواهد شد.