اطلاعات نیاز N608

کد عنوان حوزه
N608 مزرعه سیار پرورش ماهی رباتیک
تشریح نیاز فناورانه
هدف از این طــرح طراحی و ساخت یک شناور به عنوان قفس‌های شناور پرورش ماهی می‌باشد. در این شناور‌ها کلیه مراحل پرورش ماهی از تکثیر تا عمل‌آوری و بهره‌وری انجام و محصول به اقصی نقاط دنیا به صورت تازه یا بسته بندی ارائه می‌شود.
اهداف و انتظارات از راه حل های پیشنهادی
نگهداری ماهیان مولد در شناور ایجاد تانک‌های تکثیر و نرسری در شناور نصب تجهیزات غذادهی در شناور ایجاد استخرهای بزرگ پرورش ماهی روی شناور استقرار کارگاه عمل‌آوری، فرآوری و بسته بندی در شناور
استانداردها و تاییده های لازم
استانداردهای دریایی استانداردهای زیست محیطی
نحوه ارزیابی خروجی پروژه
تست کارخانه‌ای تست آزمایشگاهی در استخـــر یا حوضچه تست عملیاتی در دریا یا رودخانه
الزامات و محدودیت های فنی
الزامات و محدودیت‌های فنی مورد نظر محصول متعاقباً از طریق صاحب نیاز فناورانه و با هماهنگی مرکز نوآوری باز دریایی اعلام خواهد شد.