اطلاعات نیاز N607

کد عنوان حوزه
N607 ربات‌های غذاده ماهیان تحت پرورش رباتیک
تشریح نیاز فناورانه
با توجه به وجود برخی محدودیت‌ها برای انسان، احتمال عدم رعایت تغذیه مرتب و مستمر ماهیان پرورشی دور از ذهن نیست. لذا طراحی و ساخت رباتی که به صورت برنامه‌ریزی شده قابیلت تغذیه ماهیان تحت پرورش را داشته باشد می‌تواند کمک بزرگی برای پرورش‌دهنده ماهی باشد.
اهداف و انتظارات از راه حل های پیشنهادی
قابلیت برنامه‌ریزی جهت تغذیه ماهیان سردابی همچون قزل‌آلا قابلیت برنامه‌ریزی جهت تغذیه ماهیان گرمابی همچون کپور، آمور و ... کارکرد و بهره‌برداری آسان برای کاربر طراحی و ساخت در ابعاد متنوع
استانداردها و تاییده های لازم
استانداردهای زیست محیطی
نحوه ارزیابی خروجی پروژه
ارزیابی عملکرد در محیط شبیه‌ساز ارزیابی عملکرد نمونه اولیه در محیط آزمایشگاهی ارزیابی در محیط واقعی
الزامات و محدودیت های فنی
الزامات و محدودیت‌های فنی مورد نظر محصول متعاقباً از طریق صاحب نیاز فناورانه و با هماهنگی مرکز نوآوری باز دریایی اعلام خواهد شد.