اطلاعات نیاز N606

کد عنوان حوزه
N606 سامانه رهگیری آبزیان رباتیک
تشریح نیاز فناورانه
به منظور نظارت و کنترل اکوسیستم زیستی دریا، پایش و رصد مستمر و دقیق آبزیان و جانوران دریایی امری بدیهی بوده و جهت جلوگیری از تخریب و اختلال در این زیست بــوم، داشتن اطلاع و آگاهی لحظه به لحظه از وضعیت و شرایط محیطی آبزیان حائز اهمیت است. سامانه رهگیری آبزیان نیز با هدف پایش آنلاین جانوران آبزی در شرایط و سناریوهای مختلف نیز جــزء نیازهای فناورانه مجموعه‌های تحقیقاتی حوزه دریا می‌باشد.
اهداف و انتظارات از راه حل های پیشنهادی
تشخیص میزان ذخایر آبزیان در دریاها تشخیص بیماری‌های آبزیان بررسی و تحلیل شرایط محیطی آیزیان پایش میزان زاد و ولد و تکثیر موجودات آبزی
استانداردها و تاییده های لازم
استانداردهای زیست محیطی
نحوه ارزیابی خروجی پروژه
تست آزمایشگاهی تست میدانی در بستر رودخانه تست میدانی در بستر دریا
الزامات و محدودیت های فنی
الزامات و محدودیت‌های فنی مورد نظر محصول متعاقباً از طریق صاحب نیاز فناورانه و با هماهنگی مرکز نوآوری باز دریایی اعلام خواهد شد.