اطلاعات نیاز N605

کد عنوان حوزه
N605 طراحی و ساخت پمپ انتقال دهنده ماهی رباتیک
تشریح نیاز فناورانه
انتقال حجم عظیم آبزیان صـــید شده از تور و قفس‌های ماهیگیری به درون کشتی حامل، فرایندی زمان‌بر می‌باشد. بر این اساس طراحی و ساخت دستگاه پمپ انتقال دهنده ماهی با رعایت الزامات مورد نظر ضروری می‌باشد.
اهداف و انتظارات از راه حل های پیشنهادی
انتقال ماهیان صید شده در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام فرایند انتقال با حداقل خسارت به آبزی صید شده
استانداردها و تاییده های لازم
استانداردهای زیست محیطی
نحوه ارزیابی خروجی پروژه
تست آزمایشگاهی نمونه اولیه تست عملیاتی نمونه نهایی
الزامات و محدودیت های فنی
الزامات و محدودیت‌های فنی مورد نظر محصول متعاقباً از طریق صاحب نیاز فناورانه و با هماهنگی مرکز نوآوری باز دریایی اعلام خواهد شد.