اطلاعات نیاز N604

کد عنوان حوزه
N604 طراحی و ساخت انواع قفس‌های دریایی رباتیک
تشریح نیاز فناورانه
روش‌های مختلفی برای تولید و تکثیر ماهی وجود دارد از جمله پرورش درون استخر، پرورش در مسیر رودخانه‌ها و سدسازی، یکی از جدیدترین روش‌های پرورش ماهی استفاده از محیط دریا برای پرورش ماهی است.در این روش ماهی در محیط دریا پرورش یافته و برای اینکه دسته ماهی در محدوده مشخصی نگهداری شوند از قفس‌های توری استفاده می‌شود، در این روش زیست‌بوم ماهی تغییر نکرده و کیفیت ماهی با ماهی صید شده در روش طبیعی تفاوتی ندارد، از طرف دیگر کنترل بر روی ماهی‌ها افزایش یافته و هنگام صید ماهی به محیط زیست آسیبی وارد نمی‌شود.
اهداف و انتظارات از راه حل های پیشنهادی
قابلیت ثابت ماندن، شناور بودن و قابلیت غوطــه‌وری مستحکم در مقابل امواج و جریانات آبی مجهز به سامانه مانیتورینگ قفس‌ها مجهز به سامانه GPS مجهز به سامانه بویه جهت اعلام هشدار به دریانوردان
استانداردها و تاییده های لازم
استاندارد 0139-IALA استانداردهای زیست محیطی کلیه الزامات و قوانین مربوط به انجمن بین المللی چراغ‌های دریایی(IALA)
نحوه ارزیابی خروجی پروژه
تست آزمایشگاهی تست عملیاتی
الزامات و محدودیت های فنی
محل نصب قفس بیش از 6 متر و کمتر از 30 متر از نقطه جزر و مد آب باشد. ابعاد قفس‌ها متنوع می‌باشد جنس قفس ها از پلی اتیلن، چوب و یا فولاد است سایر الزامات و محدودیت‌های فنی مورد نظر محصول متعاقباً از طریق صاحب نیاز فناورانه و با هماهنگی مرکز نوآوری باز دریایی اعلام خواهد شد.