اطلاعات نیاز N601

کد عنوان حوزه
N601 پهپاد تحقیقاتی رباتیک
تشریح نیاز فناورانه
یکی از وظایف موسسات تحقیقاتی پایش مستمر زیست محیطی دریاست که استفاده از این گونه پهپادها می تواند در هزینه و زمان و عملکرد بهبودی حاصل گردد.
اهداف و انتظارات از راه حل های پیشنهادی
ردیابی و پایش بلوم های جلبکی (Harmful Algal Blooms: HABs) بررسی تغییرات کدورت آب (ناشی از سیلاب ها و ...) ردیابی و پایش آلاینده‌های شیمیایی (نشت ترکیبات شیمیایی و نفتی) نمونه‌برداری آب و آبزیان (در مناطق دور از ساحل یا صعب العبور)
استانداردها و تاییده های لازم
کلیه الزامات و قوانین مربوط به انجمن بین المللی چراغ‌های دریایی(IALA) استاندارد های زیست محیطی
نحوه ارزیابی خروجی پروژه
تست کارخانه تست عملیاتی
الزامات و محدودیت های فنی
زمان پرواز نسبتا زیاد قابلیت ارسال اطلاعات