اطلاعات نیاز N602

کد عنوان حوزه
N602 بویه تحقیقاتی رباتیک
تشریح نیاز فناورانه
از جمله مشكلات عمده در ایران كه نه تنها مهندسین سواحل و سازه‌های دریایی بلكه كلیه دست اندركاران مهندسی دریا با آن مواجه هستند نبود اطلاعات كافی مشخصه های دریایی ( هواشناسی،موج نگاری و .... ) در محدوده دریاهای كشور است. یكی از راه‌های متداول و مطمئن در راستای حل این معضل استفاده از تجهیزات اندازه گیری پارامترهای دریایی نظیر بویه ها در محیط دریا است. بویه سازه‌ای است شناور كه برای مقاصد گوناگون در روی آب دریاها،‌ اقیانوس ها و رودخانه‌ها به كار می‌رود. این مقاصد می تواند نشان دادن مكان‌های خطرناك، مسیرهای دریایی مجاز و راهنمای دریایی، مقاصد هواشناسی، تحقیقات اقیانوس شناسی، تحقیقات شیلات و یا بویه های پهلوگیری و بویه های لنگر باشد.
اهداف و انتظارات از راه حل های پیشنهادی
قابلیت ارسال داده قابلیت شارژ خودکار قابلیت شناور ماندن در شرایط دریایی مختلف
استانداردها و تاییده های لازم
کلیه الزامات و قوانین مربوط به انجمن بین المللی چراغ‌های دریایی(IALA) استاندارد های زیست محیطی
نحوه ارزیابی خروجی پروژه
1- تست آزمایشگاهی نمونه اولیه 2- تست عملیاتی نمونه اصلی در دریا
الزامات و محدودیت های فنی
الزامات و محدودیت‌های فنی مورد نظر محصول متعاقباً از طریق صاحب نیاز فناورانه و با هماهنگی مرکز نوآوری باز دریایی اعلام خواهد شد.