تکمیل فایل پروپزال رویداد دریای هوشمند

فناورانی که بعد از ارائه نیازها در جلسه تشریح نیاز به تشخیص قطعی رسیده اند که تجارب و توانمندی آنها همسو با نیازهای اعلامی است و مایلند در جلسات B2B با صاحبان نیاز فناورانه حضور یابند، فایل پروپزال را تکمیل نموده و تا روز یکشنبه 16 مهرماه برای شماره واتس‌اپ/بله/ایتا بومرنگ (09361795707) ارسال نمایند.

 

نحوه دریافت فایل خام پروپزال صرفا از طریق ارتباط با شماره همراه 09361795707 در بستر شبکه‌های اجتماعی واتس‌اپ/بله/ایتا می‌باشد. 

نظرات