دریای هوشمند

رویداد دریای هوشمند

مرکز نوآوری باز دریایی پس از برگزاری دو رویداد "شناورهای چندزیست" و "پهپادهای دریایی" طی سال‌های 1399 و 1400، برگزاری مجموعه رویدادهای صنعت دریایی نسل چهارم را در دستور کار خود قرار داد که در گام نخست نیز "رویداد دریای هوشمند" با مشارکت مرکز نوآوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر و همچنین با حمایت حامیان علمی، اجتماعی و مالی به‌عنوان سومین رویداد مرکز، حول 14 محور ذیل، آغاز به کار نموده است. طراحی، ساخت و تولید، تولید و توزیع انرژی، پیشرانه‌های دریایی، سامانه‌های مخابراتی، هدایت و ناوبری، سنسورینگ و حسگرها، رباتیک، تاسیسات و تجهیزات، جنگال، تعمیر و نگهداری، SWARM، مدیریت بحران، مواد و پوشش‌ها